Blog

O białogłowach pięknych i mądrych Już w średniowieczu na dworach władców grały w szachy (zwykle w swoim gronie) także kobiety. Niektóre z nich całkiem nieźle, o czym świadczą dwie poniższe opowieści.  W arabskim traktacie szachowym z X wieku zamieszczona jest pozycja tzw. mata Dilaram i związana z nim historia.Pewien wezyr, zagorzały szachista, pewnego razu tak …

O białogłowach pięknych i mądrych Read More »

Jak powstały szachy? Powszechnie uważa się, że kolebką królewskiej gry są starożytne Indie. Pogląd ten jest o tyle słuszny, że właśnie w Indiach w II-V wieku naszej ery powstał praprzodek współczesnych szachów – czaturanga. Nazwą tą, oznaczającą „cztery części”, „cztery oddziały” określano ówczesną formację wojskową, w skład której wchodziła piechota, kawaleria, słonie bojowe i rydwany. …

Jak powstały szachy? Read More »