Kontakt

Prezes zarządu

Anna Chodorowska

Tel. +48 605468767
mail: fundacja_ania@o2.pl

ITS Feniks

Odział kontaktowy

Dyrektor klubu sportowego

Piotr Czarnolewski

Tel. +48 601661168
mail: czarnolewski@poczta.onet.pl

Wicedyrektor

Jan Budrewicz

Skarbnik

Włodzimierz Chodorowski