"Być z wami i dla was"

Anna Chodorowska 

KRS:0000309560

Witam na stronie fundacji Feniks Anny Chodorowskiej

Naszym celem jest integracja grup społecznych, niepełnosprawnych, młodzieży, dzieci osób starszych i wykluczonych społecznie. Wszystkie zebrane fundusze są w całości przekazywane na działalność statutowa fundacji. Dzięki wam możemy więcej!

Darowizny: 45 8149 0000 2001 0002 6677 0001

Wolontariat

Klub szachowy

Wspierają nas

Naszą pasją jest pomaganie innym

Fundacja powstała z myślą niesienia pomocy innym. Angażuje się w wielowymiarową działalność charytatywną na rzecz rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a w szczególności swoją pomoc kieruje do   chorych i niepełnosprawnych dzieci jak i osób i samotnych. 

Prezesem Fundacji jest Anna Chodorowska pomysłodawca i założycielka fundacji a członkami zarządu są Waldemar Janiszewski i Piotr Czarnolewski. Fundacja obejmuje swoją działalnością teren całej Polski, jest Organizacją Pożytku Publicznego. Działa od 2007 roku. Fundacja pomogła już wielu osobom z różnymi problemami życiowymi, organizowała akcje charytatywne, pomoc dla pogorzelców, powodzian, koncerty zbiorki żywności czy organizowanie paczek świątecznych, a obecnie Fundacja Feniks Anny Chodorowskiej powołała klub sportowy Inowrocławskie Towarzystwo Szachowe Feniks, przy oddziale fundacji w Inowrocławiu. Przewodnią ideą klubu jest rozwój Inowrocławskich szachów. – Naszym celem jest rozwój inowrocławskich szachów. Wśród Nas jest wielu oddanych działaczy takich jak Piotr Czarnolewski, który został dyrektorem sportowym fundacji a zarazem pełni funkcję przewodniczącego rady klubu ITS Feniks, Jan Budrewicz wiceprzewodniczący ITS Feniks, Włodzimierz Chodorowski skarbnik ITS Feniks. 

ITS Feniks chce stworzyć działanie systemowe skierowane do młodzieży i osób starszych z Inowrocławia i okolic. Ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności realizowanej w formie szkoleń, rozgrywek czy turniejów szachowych pod opieką instruktorów, sędziów. Stanowić będzie także motywację do podejmowania wyzwań związanymi z rozgrywkami szachowymi, które uczą gry w szachy wymaga ona opracowania różnych, stale modyfikowanych strategii, ciągłego podejmowania decyzji. W trakcie gry aktywowane są jednocześnie, często przeciwstawne umiejętności intelektualne, a wszystko po to, aby zaprojektować zwycięską strategię. Musi być ona na bieżąco weryfikowana, ze względu na odpowiedzi przeciwnika. Dzięki grze zawodnicy poprawiają zdolności intelektualne, umiejętności arytmetyczne, kształcą umiejętność krytycznego myślenia , wspomagają rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołecznych. Mają walory terapeutyczne. To nieprawda, że aby grać w szachy, trzeba posiadać specjalne umiejętności, z którymi można się co najwyżej urodzić. Dowiedziono bowiem, że są to zdolności nauczane i każdy, bez wyjątku może po nie sięgnąć. Więc gramy!

Pomagamy Wspieramy Działamy od

0
Lat

Szachowe piątki z Feniksem

ITS Feniks zaprasza miłośników szachów na pierwsze spotkanie z cyklu „Szachowe Piątki z Feniksem” które odbędzie się 15 marca br. w Ośrodku Sportu i Rekreacji

więcej