Nasze cele

Fundacja została założona z myślą o pomocy osobom chorym i samotnym .  Odkąd działa  fundacja, odwiedzali ją rodziny proszące o pomoc. Wiele z nich borykało się nie tylko z biedą, ale i z chorobą własnych córek i synów. Byli  to ludzie skromni, pracowici, uczciwi poświęcający całe swoje życie chorym dzieciom. Podziwiamy  ludzi, którzy mimo przeciwności losu heroicznie walczą o swoje rodziny. Fundacja właśnie im stara się pomagać. Obecnie Fundacja założyła klub szachowy i zachęca wszystkich sympatyków tej gry by czynnie brali udział w zawodach .Dzięki grze w szachy zawodnicy doskonalą zdolności intelektualne, umiejętności matematyczne , kształcą zdolności krytycznego myślenia , wspomagają rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołeczne. Szachy mają także walory terapeutyczne. 

1. Pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

2, Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3.Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

4. Edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności.

5. Podnoszenie poziomu edukacji dzieci pochodzących z rodzin biednych i zaniedbanych

6. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym.

7. Wszelkie działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.

8. Wspieranie rozwój oraz promocja sportu oraz kultury fizycznej.

9. Tworzenie wdrażanie programów zajęć sportowych i rekreacyjnych.

10. Wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób na rzecz zainicjowania i kontynuowania procesu pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Blog

Szachowe piątki z Feniksem

ITS Feniks zaprasza miłośników szachów na pierwsze spotkanie z cyklu „Szachowe Piątki z Feniksem” które odbędzie się 15 marca br. w Ośrodku Sportu i Rekreacji

więcej