Wolontariat

To co możesz uczynić, jest tylko maleńka kroplą w ogromie oceanu, ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu..

Albert Schweitzer

Wolontariusze są to ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać między innymi w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach i schroniskach dla zwierząt. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu innych. 

Przed podjęciem takich aktywności, warto wiedzieć, czym jest wolontariat. Każdy ma swoje pojęcie o wolontariacie – jednym kojarzy się z towarzyszeniem chorym, niepełnosprawnym, rehabilitacją, opieką nad dziećmi w domach dziecka, szpitalach. Dla innych wolontariat to zbiórki pieniędzy, żywności, bezpłatne porady prawne, tłumaczenia. Każdy buduje swoje skojarzenia dotyczące wolontariatu na bazie wcześniejszych doświadczeń. Warto to pojęcie sprowadzić do wspólnego mianownika, podać wyróżniki pracy wolontriackiej. 

Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie. 

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne 

Zasady wolontariatu zostały opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalonej w 2003 roku.

Wolontariat łączy z innymi ludźmi

Jedną z największych zalet wolontariatu, jest oddziaływanie na społeczność. „Darmowi” wolontariusze są często jak klej, który utrzymuje więzi międzyludzkie. Czas poświęcony na wolontariat, owocuje nabywaniem nowych znajomości, zwiększeniem poczucia wspólnoty oraz podnoszeniem umiejętności interpersonalnych. Stały kontakt z ludźmi pomaga rozwijać naturalny system wsparcia, stanowiący doskonałą ochronę przed stresem i przygnębieniem. 

Następna korzyść wolontariatu: to pozytywny wpływ na umysł.

Wolontariat w naturalny sposób dostarczania impulsu do podnoszenia: poczucia własnej wartości oraz poziomu zadowolenia z życia. Zasada jest prosta, robiąc coś na rzecz innych, zapewnisz sobie naturalne poczucie spełnienia. Wolontariat daje możliwość wykazania się w wielu dziadzinach, a przez to do odczuwania dumy z własnych czynów i kształtowania samoświadomości. A im lepiej myślisz o sobie, tym obraz twojego życie staje się bardziej kolorowy. 

Kolejna korzyść wolontariatu to fakt, że daje radość i poczucie spełnienia.

Wolontariat w naturalny sposób dostarczania impulsu do podnoszenia: poczucia własnej wartości oraz poziomu zadowolenia z życia. Zasada jest prosta, robiąc coś na rzecz innych, zapewnisz sobie naturalne poczucie spełnienia. Wolontariat daje możliwość wykazania się w wielu dziadzinach, a przez to do odczuwania dumy z własnych czynów i kształtowania samoświadomości. A im lepiej myślisz o sobie, tym obraz twojego życie staje się bardziej kolorowy. 

Kolejna korzyść wolontariatu to fakt, że daje radość i poczucie spełnienia.

Wolontariat jest łatwym i przyjemnym sposobem na odkrycie swoich nowych pasji i zainteresowań. Dodatkowo za jego pośrednictwem możesz odnaleźć w sobie nowe pokłady energii, które będziesz mógł przenieść również na obszar swojej pracy i życia rodzinnego.

To wszystko sprawia, że pomaganie jest od wielu lat naszą pasja. Jeśli masz ochotę się przyłączyć skontaktuj się z nami . 

Chcesz pomóc?

Blog

Szachowe piątki z Feniksem

ITS Feniks zaprasza miłośników szachów na pierwsze spotkanie z cyklu „Szachowe Piątki z Feniksem” które odbędzie się 15 marca br. w Ośrodku Sportu i Rekreacji

więcej